Jeu de Boulesvereniging "Grave Superieur" is opgericht in 1987 en het is een bloeiende club met enthousiaste leden die erg trots zijn op hun eigen Boulodrome.
De vereniging heeft leden die het jeu de boules als recreatie zien en leden die het leuker vinden om als team in competitieverband te spelen. Gedurende het verenigingsjaar worden er trainingen verzorgd voor de leden die dat willen, zowel voor de recreanten als de competitie spelers.
Wilt u lid worden dan kunt u zich (telefonisch) aanmelden tijdens de speeltijden in het Boulodrome of
via de mail bij de secretaris van Grave Superieur of evt. bij andere bestuursleden